Harmonogram warsztatów plastycznych i muzycznych – lipiec – sierpień 2019r. (9 lipca 2019)

Harmonogram warsztatów plastycznych – lipiec – sierpień 2019r. (zajęcia trwają 2 godziny zegarowe)

l.p. Grupa 1 Grupa 2
1. 05.08.  godz. 10.00-12.00 05.08. godz. 12.00-14.00
2. 12.08 godz. 10.00-12.00 12.08 godz. 12.00-14.00
3. 19.08 godz. 10.00-12.00 19.08 godz. 12.00-14.00
4. 26.08 godz. 10.00-12.00 26.08. godz. 12.00-14.00

 

 

Harmonogram warsztatów muzycznych lipiec – sierpień 2019r. (zajęcia trwają 1 godzinę zegarową)

 

l.p. Grupa 1 Grupa 2
1. ———————————— 11.07 godz.17.00-18.00
2. 22.07 godz. 14.50-15.50 18.07 godz. 17.00-18.00
3. 29.07 godz. 14.50-15.50 25.07. godz. 17.00-18.00
5. 12.08 godz. 14.50-15.50 01.08. godz. 17.00-18.00
6. 19.08 godz. 14.50-15.50 08.08. godz. 17.00-18.00
7. 26.08.godz. 14.50 -15.50 22.05.godz. 17.00-18.00
8. 03.09. godz. 14.50-15.50 29.09 godz. 17.00-18.00

 

Stowarzyszenie Koniczynka Władysławów