Na ludową nutkę… z „Koniczynką” (15 czerwca 2018)

Szanowni Państwo, mam przyjemność poinformować wszystkich rodziców i opiekunów dzieci w wieku 6-11 lat, że nasze stowarzyszenie otrzymało od Zarządu Województwa Wielkopolskiego dotację w wysokości 10 tys. złotych na realizacje projektu z dziedziny edukacji pn. „Na ludowa nutkę…” . Od września dzieci których rodzice wyrażą chęć uczestniczenia ich pociech w zajęciach w w/w projekcje zostaną zaangażowane w przedsięwzięcia związane z pogłębianiem wiedzy o kulturze ludowej (ze szczególnym uwzględnieniem muzyki, rzemiosł, gwary i szeroko rozumianej sztuki ludowej). Będą prowadzone zajęcia z rzeźby, rękodzielnictwa, muzyki. Dzieci wyjadą bezpłatnie na wycieczkę do Muzeum w ŁOWICZU. Podsumowaniem działań projektowych będzie Koncert muzyki ludowej połączony z prezentacją prac wykonanych przez dzieci dla społeczności gminnej. Już dziś serdecznie zapraszam chętne dzieci do wzięcia udziału w oferowanych przez nas zajęciach.
Więcej szczegółów w miesiącu sierpniu na plakatach oraz na stronie internetowej stowarzyszenia www.koniczynka-wladyslawow.pl
Jesteśmy dumni z naszych osiągnięć – po raz drugi zostaliśmy docenieni przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego ( 2017 – projekt Smaki Wielkopolski), który na realizację w tym roku zadań publicznych w dziedzinie edukacji w budżecie przeznaczył 400 tys. zł. W odpowiedzi na ogłoszony otwarty konkurs do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu wpłynęło 80 ofert. Środki przyznano organizacjom pozarządowym na realizację 41 zadań, w tym 7 z subregionu konińskiego.
Znaleźliśmy się w 7 !!! Zawsze o krok do przodu.

Z wyrazami szacunku
Prezes Stowarzyszenia „Koniczynka” we Władysławowie
Beata Modrzejewska

Stowarzyszenie Koniczynka Władysławów