Nabór do projektu Centrum Aktywności Senioratka (12 lipca 2018)

Stowarzyszenie „Koniczynka” we Władysławowie ogłasza nabór uczestników do projektu „Centrum Aktywności Senioratka”. Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Inicjatyw Obywatelskich – Konkurs FIO 2018
Głównym celem projektu jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu władysławowskich seniorów poprzez zaangażowanie ich w działania społeczno – edukacyjne i artystyczno – kulturalne.
Projekt skierowany jest do:
– wolontariuszy w wieku 13-30 lat
– seniorów – osób po 60. roku życia – mieszkańców Gminy Władysławów
W ramach projektu będą prowadzone bezpłatne warsztaty:
– rękodzielnictwa artystycznego „W stronę tradycji”,
– warsztaty kulinarne „Tradycje kulinarne obszaru”
– oraz wykłady otwarte „Bezpieczeństwo w sieci”
Projekt realizowany jest w okresie 01.06.2018r. – 31.12.2018r.
Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz złożenie wymaganych dokumentów, tj.:
– formularz rekrutacyjny
– oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Ww. dokumenty są do pobrania w Biurze projektu oraz na dole tego artykułu.
Dokumenty należy składać:
1. osobiście w Biurze projektu – ul. Rynek 23 (GOK we Władysławowie) w każdy poniedziałek w godz. 14.00-18.00 oraz wtorek w godz. 16.00-20.00
Zgłoszenia do udziału w Projekcje będą przyjmowane do końca lipca 2018r.
Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do projektu ukaże się na stronie internetowej stowarzyszenia oraz w Biurze projektu do dnia 03.08.2018r.
W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny – 735 498 296, 692 051 884 (codziennie w godz. 10.00-15.00)
Zapraszamy do zapisów i do kontaktu – rozwiejemy wątpliwości, odpowiemy na pytania.

Pliki do pobrania:
Karta zgłoszenia udziału w projekcie FIO-1
Formularz wolontariusz
Regulamin rekrutacji i udziału
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Stowarzyszenie Koniczynka Władysławów