O stowarzyszeniu

Jesteśmy Stowarzyszeniem prowadzącym działalność pożytku publicznego i działamy na terenie naszej gminy od marca 2015 roku. Jest ona finansowana ze składek członkowskich, darowizn oraz środków publicznych otrzymywanych w ramach zadań zleconych przez instytucje państwowe i samorządowe. Naszą misją jest wychodzenie naprzeciw potrzebom lokalnej społeczności, a w szczególności dzieci i młodzieży, osób starszych oraz niepełnosprawnych, często zagrożonych wykluczeniem. Nasza oferta jest bardzo szeroka i różnorodna. Podejmujemy działania o charakterze edukacyjno – wychowawczym, propagujemy różnorodne formy turystyki, rekreacji oraz aktywności fizycznej. Realizujemy także zadania związane z upowszechnianiem kultury i sztuki oraz kultywowania tradycji, w szczególności lokalnych. Zależy nam na tym, by podejmowane przez nas inicjatywy integrowały oraz aktywizowały naszą społeczność, by każdy, kto się tu znajdzie znalazł coś dla siebie. Mając to na uwadze i dzięki pozyskanym środkom udało nam się zrealizować do tej pory kilka atrakcyjnych projektów (szczegóły w zakładce Projekty).

Początki naszej działalności nie były łatwe, obawialiśmy się czy damy radę, zaczynaliśmy  małymi krokami. Działalność Stowarzyszenia ”Koniczynka” spotyka się z coraz większym zainteresowaniem, o czym świadczy wzrost liczebności członków stowarzyszenia z 20 na 40 osób,  liczny udział w realizowanych projektach, organizowanych  spotkaniach  oraz oceny i opinie ich uczestników wyrażone w ankietach ewaluacyjnych.  Chcielibyśmy, by nasze logo i jednocześnie nazwa Stowarzyszenia – czterolistna koniczynka – kojarzyła się mieszkańcom naszej gminy nie tylko ze szczęściem, ale też pełnią życia, aktywnością, realizowaniem swoich pasji i zainteresowań, czemu chociaż w niewielkiej części staramy się wyjść naprzeciw.

Pisali o nas

Głos Władysławowa – artykuł „Koniczynka – znaczy jakość życia!”
Portal lgd-tur.org.pl – artykuł „Władysławów miejscem trzech kultur”
Portal iTurek.net – artykuł „Władysławów: Aby jesień życia była piękna…”
Portal turek.net.pl – artykuł „Władysławów: Aby jesień życia była piękna…”

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia

Beata Modrzejewska – prezes
Anna Płóciennik – wiceprezes
Danuta Skubiszewska – skarbnik
Urszula Wawrzyniak – sekretarz
Barbara Prusinowska – członek
Maria Soszyńska – członek
Dorota Wiśniewska – członek

Komisja rewizyjna

Anna Jolanta Chrzempieć
Anna Danuta Stolarek
Danuta Ewa Skubiszewska

Stowarzyszenie Koniczynka Władysławów