Podsumowania, urodziny i wielkie nadzieje… (21 marca 2019)

 

W dniu 14 marca 2019r. w budynku Gminnego Ośrodka Kultury zgromadzili się tłumnie członkowie naszego Stowarzyszenia, aby wysłuchać podsumowań związanych z czteroletnią działalnością „Koniczynki”. Pani prezes Beata Modrzejewska przedstawiła nie tylko efekty dotychczasowych działań, ale również zaprezentowała plany na przyszłość, a są one niezwykle ambitne.

O sprawnym i aktywnym działaniu naszego stowarzyszenia z pewnością świadczy fakt zwielokrotnienia liczebności jego członków. W ciągu ostatnich czterech lat z 20 osób liczba ta wzrosła do 63 członków. W przeciągu 4 lat Stowarzyszeniu udało się pozyskać środki z zewnątrz w kwocie ok. 170 tysięcy złotych . Przeprowadzono szereg działań, które kierowane były niemal do wszystkich grup naszej władysławowskiej społeczności. W efekcie pojawiają się nowe pomysły, nowe inicjatywy, które już wypełniły plan pracy nie tylko na bieżący rok, ale i na lata.

Ważnym elementem czwartkowego spotkania był wybór władz Stowarzyszenia. Nie było niespodzianek, bowiem praca dotychczasowej pani prezes Beaty Modrzejewskiej jest na tyle doceniania, że członkowie Stowarzyszenia jednomyślnie powierzyli jej tę funkcję powtórnie. W zarządzie Stowarzyszenia znalazły się też nowe osoby, a mianowicie: wiceprezes Anna Płócinnik, skarbnik Danuta Skubiszewska. Natomiast grono Komisji Rewizyjnej zasilili: Barbara Prusinowska, Aldona Początek, Zbigniew Wojdyński.

Wszystkim, którzy zaszczycili swoją obecnością spotkanie bardzo dziękujemy. I zabieramy się do dalszej pracy, miejmy nadzieję tak efektywnej jak do tej pory. A wszystko ku dobru społecznemu.

 

Anna Płóciennik

 

Stowarzyszenie Koniczynka Władysławów