Śladami kultury żydowskiej (30 czerwca 2017)

„Śladami kultury żydowskiej” (jego uwieńczeniem było przedstawienie „Złote trzewiczki” na podstawie tekstu Icchoka Lejbusza Pereca). Głównym celem projektu było wzmocnienie świadomości młodych ludzi o wielokulturowości miejsca swego zamieszkania ,uwrażliwienie i tolerancja wobec przedstawicieli innych kultur, narodowości i wyznań. Projekt uzyskał dofinansowanie od Zarządu Powiatu Tureckiego kwota dofinansowania 700,00zł.

Stowarzyszenie Koniczynka Władysławów