Smaki Wielkopolski (17 maja 2018)

Uczestnicy projektu „Smaki Wielkopolski” mieli przed sobą następujące priorytety: zdobycie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej regionu wielkopolskiego, wiedzy o tradycji i kultury z uwzględnieniem aspektów gwarowych regionu. Założony cel został osiągnięty poprzez zorganizowanie jednodniowej wycieczki do stolicy Wielkopolski – Poznania. Uczestnicy projektu zdobywali wiedzę i umiejętności podczas zwiedzania multimedialnej wystawy połączonej z przestawieniem historii i legend Wielkopolski, a także podczas warsztatów z gwary wielkopolskiej w „Blubry” 6D Muzeum Poznania. Pobyt w Muzeum Rogalowym w Poznaniu wzbogacił ich w wiedzę dotyczącą tajników wypieku Marcińskich Rogali, które mieli też okazję skosztować. Zwiedzanie i warsztaty w Muzeum Etnograficznym Poznania pozwoliły uczniom na bliższe przyjrzenie się kulturze regionu, strojom, architekturze i tradycji. Zwieńczeniem całodniowej wycieczki była degustacja potraw kuchni wielkopolskiej w poznańskiej restauracji przy Starym Rynku.

W projekcie wzięło udział 50  uczniów Szkoły Podstawowej we Władysławowie, którzy pod opieką 3  wolontariuszy  i kierownika projektu  zdobywali wiedzę na temat tradycji gwary i kuchni wielkopolskiej.

 

Stowarzyszenie Koniczynka Władysławów