Sukces Michała Mateli na XIX Śląska i Zagłębia Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej (30 listopada 2018)

Sukces Michała Mateli na para spartakiadzie Śląskiej

 

Stowarzyszenie „Koniczynka” z Władysławowa, odpowiadając na zaproszenie głównego organizatora
XIX Paraspartakiady Śląska i Zagłębia Stowarzyszenia NEURON z Dąbrowy Górniczej, wyruszyło 28
listopada 2018r. z dziesięcioosobową grupą osób niepełnosprawnych z powiatu tureckiego na Śląsk,
aby tam wziąd udział w niezwykłym wydarzeniu.
Na kanwie owocnej, a zapoczątkowanej jeszcze w minionym roku, współpracy ze Stowarzyszeniem
NEURON z Dąbrowy Górniczej uczestniczyliśmy jako jedyna drużyna spoza Śląska i Zagłębia w
Paraspartakiadzie osób niepełnosprawnych. Na Śląsku spotkaliśmy się z miłym przyjęciem szczególnie
ze strony pana Prezydenta Dąbrowy Górniczej, który podarował nam nagrodę specjalną – miniwieżę
SONY oraz obdarował wszystkich nas koszulkami promującymi aktywny tryb życia.
Grupa będąca pod opieką Stowarzyszenia „Koniczynka” z ogromnym entuzjazmem zaangażowała się
w zmagania sportowe i brała udział we wszystkich możliwych konkurencjach. Ku wielkiemu
zdumieniu, ale i radości wszystkich Michał Matela – uczeo Szkoły Podstawowej im. ks. Jana
Twardowskiego we Władysławowie, zdobył zaszczytne 3. miejsce w konkurencji tor przeszkód.
Michał został wyróżniony medalem i dyplomem. Miłym akcentem imprezy było wręczenie medali za
uczestnictwo wszystkim zawodnikom Paraspartakiady.
Udział w tego typu przedsięwzięciach to wielka przyjemnośd. Z satysfakcją można bowiem podziwiad
niezwykłe zaangażowanie zawodników, którzy poprzez uśmiech potrafią przełamad wszelkie lody.
Jesteśmy ogromnie wdzięczni Prezesowi Zarządu Stowarzyszenia NEURON w Dąbrowie Górniczej
Panu Bogdanowi Zandeckiemu za zaproszenie do udziału w XIX Paraspartakiadzie Śląska i Zagłębia
Osób Niepełnosprawnych. Była to dla nas kolejna wspaniała przygoda i życzylibyśmy sobie, aby tego
typu przedsięwzięd było więcej.Dlatego mówimy do zobaczenia na XX Paraspartakiadzie Śląska i
Zagłębia.

Beata Modrzejewska
Prezes zarządu

 

 

Stowarzyszenie Koniczynka Władysławów