Teatr bliżej Ciebie (31 grudnia 2017)

„Teatr bliżej Ciebie” – jednodniowa wycieczka do Łodzi, której celem głównym było ułatwienie dzieciom i młodzieży szkolnej (zdrowej i niepełnosprawnej) z Gminy Władysławów oraz ich opiekunom dostępu do szeroko pojętej kultury, a konkretnie obejrzenie w Teatrze Lalek Arlekin spektaklu teatralnym pt. „Czerwony Kapturek”. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane przez Urząd Gminy Władysławów – kwota dofinansowania 1751,00 zł.

Stowarzyszenie Koniczynka Władysławów