Informacja (20 czerwca 2018)

Uprzejmie informuję, że w dniu 27 czerwca o godzinie 10.00 w budynku Szkoły Podstawowej we Władysławowie (sala 109) odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Koniczynka”. W programie zatwierdzenie zmian do statutu oraz programu rozwoju stowarzyszenia. Obecność obowiązkowa.

Beata Modrzejewska

Stowarzyszenie Koniczynka Władysławów